AKTUELT

Åtte nye år med forskningsmidler

Våren 2017 ble The Research Centre on Zero Emission Neigbourhoods in Smart Cities - Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) etablert.

Åtte nye år med forskningsmidler

Opprettelsen av ZEN er gledelig for ByBo da dette bidrar til å opprettholde forskningen på Zero Village Bergen.

Senteret og forskningen som gjøres der skal bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres gjennom å finne ny teknologi og nye metoder for bygging av bærekraftige boliger og boområder.

Les hele artikkelen her.

Zero Village Bergen