Åtte nye år med forskningsmidler

Våren 2017 ble The Research Centre on Zero Emission Neigbourhoods in Smart Cities - Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) etablert.

Finn ditt nye hjem

Å kjøpe et nytt hjem er ofte en stor beslutning i livet, og derfor er det viktig at den er riktig. Vår ambisjon er å gjøre hele opplevelsen så trygg og enkel som mulig for deg.

Finn ut mer

Har du en eiendom eller tomt
som egner seg for utbygging?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

ByBo søker kontakt med grunneiere for å vurdere muligheter og potensial for utbygging.

Les mer her

ZERO VILLAGE BERGEN

ByBo skaper fremtidshus

Forurensning fra bygninger utgjør 40 prosent av den totale globale miljøforurensningen. Les om hvordan ByBo samarbeider med forskning for å finne konkrete løsninger på fremtidens byggekrav.

Finn ut mer