AKTUELT

ByBo bygger miljøvennlige boliger

ByBo tar miljøutfordringen på alvor, og kan tilby passivhus og andre miljøvennlige boliger og nybygg i Bergen.

ByBo bygger miljøvennlige boliger

I tett samarbeid Enova, Husbanken, SINTEF  og fremtidsrettede forskningsmiljøer arbeider ByBo for å bygge bærekraftige boliger med tanke på redusert energiforbruk. Som den første byggherren i Norge, realiserte ByBo et stort passivhusprosjekt i tett samarbeid med Husbanken og SINTEF. Løvåshagen Borettslag fikk stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og har vært en læringsarena for byggebransjen. Dette engasjementet ble videreført i realisering av 130 passivhusboliger i prosjektet Bjerknes Park på Slettebakken. 

Bildene viser passivhus i prosjektene Bjerknes Plass og Løvåshagen (nederst). Les mer om prosjektene her.

Zero Village Bergen
Forurensning fra bygninger utgjør 40 prosent av den totale globale miljøforurensningen. I Norge har Stortinget vedtatt klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg, og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020. Derfor etablerte man i 2009 forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) for å finne konkrete løsninger på fremtidens byggekrav. Forskningsinnsatsen er nå videreført i senteret The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre). ByBo er industrimedlem i ZEN Centre, og har fått ansvar for planlegging og gjennomføring av deres største pilotprosjekt, Zero Village Bergen, hvor ca. 800 boliger skal utføres som nullutslippsboliger på Ådland. Zero Village Bergen skal bli Norges første og største nullutslippsprosjekt innen boligbygging og vil sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Boligene er designet med minimalt energibehov til oppvarming og forbruk. Materialene vil også være miljøvennlige med lavt CO2-avtrykk i produksjon og transport til byggeplassen. Summen av CO2-utslipp til materialer og energi i boligen vil bli kompensert for ved overproduksjon av ny fornybar energi i området. Dette vil skje med solceller, jordvarme og bio kraft-/varmeanlegg.  Resultatet vil bli et boligområde uten CO2-avtrykk og et foregangseksempel for hvordan man bygger miljøvennlige boliger.

Overskuddsenergi skal benyttes til lading av el-biler, el-buss, el-sykler og energibehov i fellesanleggene.  Overskuddsvarme lagres i grunnen til senere bruk. Zero Village Bergen skal skape en læringsplass for bygging av miljøvennlige boliger for fremtiden, og erfaringer fra prosjektet vil i samspill med læringsinstitusjoner bli formidlet til byggenæringen slik at denne type utbygging kan bli en standard i Norge

CoOwner

CoOwner

Mange sliter med å oppnå boligdrømmen - det ønsker ByBo å gjøre noe med