Tomter søkes

Har du en eiendom eller tomt som egner seg for utbygging?
ByBo ønsker å komme i kontakt med grunneiere for å vurdere muligheter og potensial for utbygging.  

Eiendommer som kan være interessante:

  • Ubebygde områder som kan egne seg til fremtidig boligområde
  • Nærings-/industriområder for utvikling
  • Regulerte områder som ikke er bygget ut
  • Fremtidige boligområder som ligger i kommuneplanen

 
Vi er åpen for ulike typer løsninger og samarbeidsmodeller med grunneier.  
Har du en eiendom som kan være interessant ønsker vi kontakt med deg.


Du når oss på telefon 55 90 23 80 eller e-post:  firmapost@bybo.no