ByBo – din boligutvikler

Vi i ByBo regulerer, planlegger og bygger boliger i Bergen. Hos oss kan du kjøpe nybygg eller bolig under oppføring. Vi er svært engasjerte i prosjektene våre, og leder disse fra idé til nøkkelferdig bolig. Siden starten i 1998 har vi ferdigstilt over 800 boliger, og vi har for øyeblikket flere hundre boliger under planlegging og oppføring.

Velferdsteknologi i nybygg
Vi i ByBo satser også på velferdsteknologi. I 2014 ferdigstilte vi boligsameiet Bjerknes Plass i Bergen, som var et nasjonalt pilotprosjekt innen velferdsteknologi, i samarbeid med Husbanken og Bergen kommune. I de 108 leilighetene tas det utgangspunkt i smarthusteknologi som kan styre lys og varme, og som enkelt kan utvides til andre funksjoner slik at eldre og syke kan bo lengre i egen bolig. Disse erfaringene vil bli videreført i våre fremtidige nybygg som en grunnstein for smartere hjem.

Satser på miljøvennlige boliger og strekker oss etter ny kunnskap
Vi i ByBo har fokus på miljøvennlige boliger, og vi ligger i front på utvikling og bygging av fremtidens boliger med hensyn til energi- og miljøvennlige bygninger. Vi var den første byggherren i Norge som i 2007 realiserte et stort passivhusprosjekt i tett samarbeid med Husbanken og Sintef. Prosjektet vårt, Løvåshagen Borettslag, har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og har vært en læringsarena for byggebransjen.

For øyeblikket har vi flere prosjekter på gang med fokus på bygging av passivhus og lavenergiboliger. Alle våre prosjekter har lavenergi som minstekrav og er altså bedre enn teknisk forskrift. På Bjerknes Park på Slettebakken i Bergen er det 133 nybygde passivboliger. Samtidig jobber vi med prosjektet Zero Village Bergen, i tett samarbeid med SINTEF og NTNU. Zero Village Bergen har 800 nullutslippsboliger under planlegging på Ådland. Prosjektet er første av sitt slag i Norge, og et internasjonalt pilotprosjekt.

I tillegg til ambisiøse energimål så er det viktig å bygge gode bomiljø som gjør at folk trives i sine nye hjem. 

Vi i ByBo strekker oss hele tiden etter ny kunnskap og nye problemstillinger. På den måten finner vi løsninger som sørger for at vi kan bygge fremtidens boliger – til det beste for våre kunder og for omgivelsene.

ByBo er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.” 

 

 

 

 

ByBo er stolt av å være medlem i stiftelsen Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

På den måten bidrar vi til å opprettholde vedlikeholdet av byfjellene som vi alle er så glad i å bruke. 

 

Vi er også stolte over å bidra til: 

  • Trappestien Oppstemten

  • Tufteparken Bjerknes Park –  En gave fra ByBo til beboere, naboer og alle som bruker Bjerknes Parken.

 

ByBo ønsker å støtte opp om fysisk aktivitet ute i det fri til glede for alle.