ByBo og Bærekraft

Byggsektoren står for omlag 40% av klimagassutslippene i verden. For å redusere utslippene må byggene bruke mindre energi, og bygges med materialer med lave utslipp.

ByBo har over mange år vært i front på utvikling og bygging av fremtidens bærekraftige boliger – og vi er stolte over å ha vært pionerer på flere områder.  

I 2007 bygget vi Løvåshagen borettslag i samarbeid med NTNU og Husbanken. Dette var Norges første storskala passivhusprosjekt for boliger og ble med på å definere standarden for energivennlige boliger.

 

Bildet viser solfangere på taket av passivhusene i Løvåshagen

 

Vi har siden hatt fokus på energivennlige løsninger og har fra 2007 kun bygget passivhus- og lavenergiboliger med løsninger som går langt utover gjeldende forskrifter.

I tillegg har vi gjennomført flere kunnskapsfokuserte pilotprosjekter innen smarthus og velferdsteknologi.

Siden 2010 har vi vært industrimedlem i Forskningssentret for nullutslippsbygg (ZEB) og siden 2018 i Forskningssentret for nullutslippsbygg i Smarte Byer (ZEN).

Se mer på:  www.fmezen.no  

Vår ambisjon

ByBo har som ambisjon å kunne tilby bærekraftige boligløsninger som svarer på klimautfordringene, og som samtidig skal være attraktive boliger for de fleste.

Vi som utbygger vet at det må tenkes nytt og vi må ta i bruk innovative løsninger for å gjøre hverdagen så miljøvennlig som mulig. Etter mange år med forskningssamarbeid har vi samlet våre tiltak under konseptet Zero Village.  

Zero Village skal være en lærings- og kunnskapsbasert samling av de fremste markeds- og forskningsaktørene innfor viktige aspekter av et nabolag. Konseptet består dels av bransjeløsninger, og dels av nye løsninger som skal utvikles, prøves og deles i konkrete byggeprosjekter.

Vi vil implementere løsninger som øker boligprosjekters bærekraft og reduserer CO2-avtrykket. Vårt overordnede må er å styre utviklingen i retning av nullutslipp.

Gjennom samarbeide med forskningsmiljøer og industrielle aktører kommer vi stadig nærmere løsninger som bidrar positivt i de enkelte prosjektene våre.

På denne måten kan vi også bidra til å åpne dørene for nye produkter og klimavennlige løsninger.

Som medlem av Grønn Byggallianse har vi valgt BREEAM som sertifisering- og sammenligningsgrunnlag .

Bærekraft som fundament

I arbeidet med å skape bærekraftige boligområder er det selvfølgelig viktig å ha kunden i fokus. Som eier og bruker av boligene er det viktig at bokvalitet og hverdagen er ivaretatt. Forhold som planløsning, kjøkken, lys, utsikt, uteplass, avstand til skole og jobb er vesentlig når man velger bolig.

Da er det viktig at vi legger til rette for å ta vare på klima, energisparing og miljø. For oss er det en naturlig forutsetning for å kunne tilby bærekraftige boliger.

 

Zero Village skal møte kundenes ønsker og behov, samtidig som det er bærekraftig.

Vi skal ta ansvaret for en bærekraftig utvikling i alle deler av prosessen. Fra planlegging, bygging og etter innflytting, ved å tilrettelegge for gode driftsløsninger.

Fundamentet i våre prosjekter er bygget på nye løsninger, utviklet sammen med forskningsmiljøer og fremoverlente entreprenører og industrielle aktører. Vårt mål er at kundene skal kunne kjøpe og bo i boliger med god samvittighet.

Zero Village misjon:  Å skape bærekraftige boliger folk har råd og lyst til å bo i. 

ByBo vil ta i bruk ulike deler av Zero Village i prosjektene vi er igang med å utvikle.

 

Kommende Zero Village prosjekter

Zero Village Dolvik - Prosjektet vårt i Dolvik med ca. 190 boliger er det som ligger nærmest markedslansering.

Her vil følgende hovedtiltak bidra til en mer bærekraftig hverdag:

  • Høy bokvalitet og godt inneklima

  • Gode fellesløsninger

  • Urban dyrking – i parsellhager og sosialt drivhus

  • Kollektivknutepunkt like ved

  • Gang og sykkelvei fra prosjektet gjør det enkelt å la bilen stå

  • Kort vei til matbutikker

  • P-kjeller med elbil lading og bildelingsordning

  • Energieffektive boliger med solceller og geobrønn

 

Zero Village Blomsterdalen

Prosjektet vil med sine ca. 1 000 boliger bli et banebrytende boligområde med bærekraftige løsninger og gode bokvaliteter. Her vil vi kunne hente ut verdifull kunnskap om hvordan vi skal bygge boliger for fremtiden. 

Prosjektet venter på endelig godkjenning og avklaringer knyttet til rekkefølgekrav. 

ByBo har også planer for Zero Village prosjekter på Os/Bjørnafjorden. Mer informasjon vil komme. 

 

 

Norsk