AKTUELT

Får endelig bygge nullutslippslandsby

Etter en nesten ti år lang prosess, har Norges største og viktigste miljøprosjekt fått ja fra høyeste hold. ByBo kan endelig starte realiseringen av Zero Village i Bergen.

Får endelig bygge nullutslippslandsby

– Dette har vi ventet lenge på, sier daglig leder i ByBo, Kjetil Helland.

I går annonserte nemlig statsråd Monica Meland at hun sier ja til boligprosjektet i Bergen sør. Siden 2010 har ByBo jobbet med planene for en nullutslippslandsby med opp til 1000 boliger ved Blomsterdalen i Bergen sør. Kommunen har hele tiden vært positive til planene, men fylkesmannen har hatt innsigelser, noe som har ført til at prosessen har tatt veldig lang tid.
– Vi ble tatt helt på sengen av statsrådens ja. Vi ante ingenting om beslutningen, så statsråden har holdt kortene tett til brystet. Vi er selvfølgelig svært glade for at vi endelig får gå i gang med realiseringen av dette boligprosjektet, sier Helland.

Zero Village Bergen er et svært ambisiøst miljøprosjekt. Samlet skal det over tid bygges opp til 1000 nullutslippsboliger. Hele prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt under forskningssenteret FME ZEN (Forskningssenter for Miljøvennlig energi – Zero Emission Neighborhoods) som er drevet av NTNU og SINTEF.
– Det innebærer blant annet at boligområdet ikke skal ha utslipp av klimagasser, bruke miljøvennlige materialer, produsere mer energi enn det selv forbruker og ha nye mobilitetsløsninger. Vi håper at dette skal være et viktig og langt skritt i veien mot en bærekraftig byggenæring, sier Helland.

Styreleder i FME-senteret ZEN og dekan ved NTNU, Carl Fredrik Lutken Shetelig, mener at den kunnskapen som man får i prosjektperioden vil kunne sette en ny standard for bygging av miljøriktige boliger både i Norge og Europa.
– Zero Village Bergen er det eneste prosjektet av sin art i Europa og representerer derfor en svært viktig nasjonal ressurs for forskning og utvikling, sier Shetelig.
 

Dette blir et gjennombrudd for nullutslippsboliger, noe som er nødvendig for å nå målene Stortinget har vedtatt.

 

Artikkel i Fremtidens Byggenæring 

For mer info om Zero Village Bergen