AKTUELT

Mikroanalyser i Dolvik forteller oss hvordan vi kan utnytte vær og vind på en god måte

Bruk av digitale verktøy for å oppnå gode designløsninger

Mikroanalyser i Dolvik forteller oss hvordan vi kan utnytte vær og vind på en god måte

I Dolvik jobber vi med områdeutvikling der planen er å etablere en grønn landsby. For å skape et boligområde med gode sosiale og miljømessige verdier har LINK gjennomført mikroanalyser som forteller oss om hvordan man kan utnytte vær og vind på best mulig måte. 

Les mer om hvordan vi jobber