AKTUELT

CoOwner

Mange sliter med å oppnå boligdrømmen - det ønsker ByBo å gjøre noe med

CoOwner

Det er mange som sliter med å oppnå boligdrømmen, det ønsker vi å gjøre noe med. 

ByBo tilbyr derfor en løsning i samarbeid med CoOwner. Mangler du deler av egenkapitalen som skal til for å møte kravet i utlånsforskriften kan du likevel kjøpe bolig basert på medeierskap.    

 

Medeierskap med CoOwner

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med CoOwner. Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på et boliglån og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

CoOwner sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlånsforskriften. Derfor har du også muligheten til å innløse andeler av boligen underveis, og etter hvert løse CoOwner helt ut. I normaltilfellet forventer vi at du vil kunne eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. Vi står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.

Du kan lese mer om CoOwner og booke et fysisk eller digitalt møte for å bli bedre kjent med deleie-modellen vår her: CoOwner 

CoOwner

CoOwner

Mange sliter med å oppnå boligdrømmen - det ønsker ByBo å gjøre noe med