70 nye boliger med fantastisk utsik

På tomten til Bjørnafjorden Gjestetun skal det bygges ca 70 boliger. 

Frem til omregulering er på plass blir Hotellet drevet videre med fokus på gode matopplevelser, overnatting og selskaper.

Det er Bo i Os som skal stå for utbygging av boligene. 

Bo i Os AS er et selskap som eies  50 / 50 av Vestbo BBL og ByBo AS. 

 

Les mer om selskapet her: www.boios.no