ByBo planlegger et nytt nabolag i Dolvik

ByBo er igang med planlegging av et nytt nabolag i Dolvik ved Søreide.

Nabolaget vil bestå av 205 boliger fordelt på leiligheter, rekkehus og townhouse bebyggelse. 

Hele området blir bilfritt med store grøntområder og sjøutsikt. Innkjøringen til underjordisk parkeringskjeller blir lagt helt i ytterkant av det nye boligområdet. Det er kun noen minutters gangavstand til Dolvik terminal som har hyppige bussavganger bl.a. til sentrum. Det er også kort gangavstand til turområdene i Storrinden.  

I nabolaget skal det bygges egen barnehage og et stort drivhus som kan brukes til bl.a. sosiale sammenkomster. Det gamle gårdshuset og låven i Dolvik skal gjøres om til felleslokaler for beboerne. 

Vi ønsker at Dolvik skal bli en grønn og sosial liten landsby med variert bebyggelse, små bilfrie gater mellom husene og flere sosiale møteplasser. 

 

Fremdrift:

Vi hadde håpet å komme igang med salg av boliger i Dolvik mot slutten av 2022, men grunnet  fremdriften i siste del av planbehandlingen hos Bergen kommune vil dette desverre bli forskjøvet til 2024. Det er ennå uklart når vi kan starte. men vil oppdatere informasjonen på denne siden fortløpende.  

Alle innsigelser til planen er nå avklart og trukket tilbake. Det skal nå gjøres noen mindre endringer før planen sendes inn til endelig behandling.